Pozvánka na konferenciu o podporovanom zamestnávaní

Pozvánka na konferenciu o podporovanom zamestnávaní

Nezisková organizácia EPIC a Slovenská únia podporovaného zamestnávania si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu 15 rokov podporovaného zamestnávania na Slovensku: Čo ďalej?  spojenú s výročným zasadnutím Valnej hromady Slovenskej únie podporovaného zamestnávania. Miesto: Austria Trend Hotel Bratislava Dátum: 3. – 4. marca 2014   Svoju účasť prosím potvrďte emailom nasledovne: v prípade účasti na výročnom zasadnutí […]

Pozvánka na seminár v Prahe

Posted by on Feb 24, 2014 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

Zachytili sme konanie zaujímavého workshopu v Prahe – Premena inštitucionálnej starostlivosti na podporu v běžnej komunite. Organizátorom je spoločnosť QUIP a workshop povedie Julie Lunt – nezávislá konzultantka pre vzdelávánie a rozvoj ve Veľkej Británii. Seminár sa uskutoční 3. – 4. apríla v Prahe. Viac informácií nájdete na stránkach QUIP

Stanovisko EDF k 19. článku Dohovoru

Stanovisko EDF k 19. článku Dohovoru

Posted by on Feb 19, 2014 in AKTUALITY, DÔLEŽITÉ, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Vďaka Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím v SR si môžete prečítať materiál, ktorý pripravuje Európske fórum zdravotného postihnutia: Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti – právo všetkých osôb so zdravotným postihnutím. Ide o stanovisko EDF k článku 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Stanovisko EDF k 19. článku Európske fórum zdravotného postihnutia […]

Otvorený list predstaviteľom Žilinského samosprávneho kraja

Posted by on Feb 13, 2014 in AKTUALITY, DÔLEŽITÉ, UDALOSTI | No Comments

Jurajovi Blanárovi, predsedovi ŽSK Martinovi Barčíkovi, predsedovi sociálnej komisie Marte Paukovej, riaditeľke odboru sociálnych vecí   V Bratislave, 11. februára 2014   Vážení predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja, Uvítali sme vašu deklarovanú „otvorenosť a ochotu viesť zdravý dialóg pri riešení otázok deinštitucionalizácie sociálnych služieb“ ako o tom hovorí tlačová správa z odbornej konferencie na tému Sociálne služby v Slovenskej republike – podpora […]