Nová výzva v Čechách – 5 minut po 12.

Posted by on Dec 11, 2013 in DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, DÔLEŽITÉ, UDALOSTI | No Comments

10. decembra 2013 v Prahe Inicitiva za svět bez ústavů vydala výzvu 5 minut po 12. Nie náhodou si vybrali Medzinárodný deň ľudských práv. Pod výzvou sú podpísaní ľudia, ktorí posledné roky v Čechách transformáciu služieb presadzovali, podporovali a realizovali.   Čas vymanit se z pasti ústavní péče 75 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských […]

Samospráva a Slovensko bez bariér 2010-2013 – výsledky súťaže

Posted by on Dec 11, 2013 in AKTUALITY, UDALOSTI, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Dňa 3.12.2013 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím uskutočnil benefičný galavečer spojený s vyhlásením výsledkov VII. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2010 – 2013“. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR získalo ocenenie v kategórii „Špeciálne ceny“ a „Umelecké projekty“ za projekt Deň krivých zrkadiel v hlavnom meste […]

Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020

Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020

Posted by on Dec 11, 2013 in AKTUALITY, DÔLEŽITÉ | No Comments

Chceme upozorniť na možnosť, ešte stále pripomienkovať 2. verziu Operačného programu ľudské zdroje. Táto verzia bola zverejnená 30. septembra a zaslaná EK na pripomienkovanie. Podľa slov zástupcov ESF, ktoré odzneli na konferencii 2.12, ešte stále je možnosť tento dokument pripomienkovať. Poslednú verziu aj kontaktnú adresu nájdete tu. Zverejňujeme pripomienky, ktoré tento týždeň zaslala ESF Helena […]

Správa ENIL o použití investičných EUfondov pre ľudí so zdravotným postihnutím

Posted by on Dec 11, 2013 in DÔLEŽITÉ | No Comments

ENIL – European Network on Independent Living vypracovala spolu s partnermi vo viacerých nových členských krajinách správu o čerpaní EÚ fondov. Za Slovensko na správe participovala nadácia SOCIA a analýzu vyčerpaných prostriedkov urobil INESS. Hlavnou úlohou správy je navrhnúť priority a vyhnúť sa chybám v novom programovom období tak, aby investičné peniaze zo štrukturálnych fondov […]