Deň otvorených dverí v podporovanom bývaní

Deň otvorených dverí v podporovanom bývaní

ZPMP v SR poskytuje sociálne služby v Zariadení podporovaného bývania, kde žijú dospelí ľudia s mentálnym postihnutím. Deň otvorených dverí je jedna z aktivít, ktorá má pomocť zvýšiť povedomie verejnosti o živote ľudí s mentálnym postihnutím. Deň otvorených dverí sa usktutoční 7. novembra 2013 popoludní od 15.00 – 18.00, na Hanulovej ulici č.3 v Bratislave. Ak sa […]

Dokumenty Európskej expertnej skupiny v slovenčine

Dokumenty Európskej expertnej skupiny v slovenčine

Posted by on Okt 21, 2013 in DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, PUBLIKÁCIE | No Comments

V piatok 18. 10. 2013 zverejnila Európska expertná skupina pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť slovenskú verziu dokumentov: Spoločné európske usmernenia pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť Manuál o využívaní európskych fondov pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť   Dokumenty nájdete na stránke tu:

Výtvarný salón  ZPMP 2013

Výtvarný salón ZPMP 2013

Posted by on Okt 17, 2013 in AKTUALITY, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v spolupráci s miestnym Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede, Žitnoostrovným múzeom v Dunajskej Strede, Trnavským samosprávnym krajom, pripravili 18. ročník výstavy výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím Výtvarný salón 2013. Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 18. októbra o 14.00 hod. v priestoroch Žitnoostrovného múzea, Múzejná 2 v Dunajskej Strede. Záštitu nad podujatím […]

AKTÍVNE STARNUTIE – stratégia, akčný plán a národný program

AKTÍVNE STARNUTIE – stratégia, akčný plán a národný program

Posted by on Okt 14, 2013 in AKTUALITY, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

NÁRODNÝ PROJEKT STRATÉGIA AKTÍVNEHO STARNUTIA AKČNÝ PLÁN NAPĹŇANIA STRATÉGIE AKTÍVNEHO STARNUTIA Tieto materiály vznikli vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Realizovalo ich Centrum vzdelávania MPSVR. NÁRODNÝ PROGRAM AKTÍVNEHO STARNUTIA NA ROKY 2014 – 2020 Predkladacia správa MPSVR SR Vypracovanie Národného programu aktívneho starnutia vyplýva z Programového vyhlásenia vlády  […]

Deti s postihnutím neberú do škôlok

Deti s postihnutím neberú do škôlok

Chceli by sme upozorniť na článok Lenky Juríčekovej zo SME. Upozorňuje v ňom na problém integrácie detí so zdravotným postihnutím do preškolských zariadení. http://www.sme.sk/c/6963249/deti-s-postihnutim-neberu-do-skolok-aj-ked-im-to-pomaha-urady-radia-izolaciu.html  

Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR – výstupy

Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR – výstupy

Posted by on Okt 7, 2013 in DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

M.E.S.A.10 uskutočnila na konferenciu s medzinárodnou účasťou: Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR, pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimíra Maňku dňa 16. októbra 2013 v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica na Nám. SNP 1 (Cikkerova sieň). Ciele konferencie: informovať o procese deinštitucionalizácie (DI) na Slovensku a jeho význame; motivovať hlavných […]

DOM SVITANIA, Jakubov – Deň otvorených dverí

DOM SVITANIA, Jakubov – Deň otvorených dverí

Posted by on Okt 7, 2013 in UDALOSTI | No Comments

Dom Svitania, n.o. v Jakubove je neštátne zariadenie, ktoré poskytuje svojim klientom sociálne služby v rehabilitačnom stredisku a zamestnávanie v chránenej dielni. Našou cieľovou skupinou sú mladí ľudia s mentálnym a kombinovaným postihnutím, starší ako 18 rokov. Dom Svitania funguje už 16 rokov. Deň otvorených dverí vstupuje do druhej desiatky. Tentokrát bude Deň otvorených dverí dňa […]