konferencia MPSVR a MNO

konferencia MPSVR a MNO

Posted by on Sep 27, 2013 in UDALOSTI | No Comments

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so Slovenskou sieťou proti chudobe a Nezávislou platformou SocioFórum pripravili spoločnú konferenciu. SOCIÁLNA INKLÚZIA – Skúsme spolu dosiahnuť viac. Kedy: utorok, 1. októbra 2013 Kde: Kongresová sála Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava Na základe Deklarácie MPSVR SR o spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami pri plnení […]

Bojíme sa inklúzívneho vzdelávania?

Bojíme sa inklúzívneho vzdelávania?

Posted by on Sep 26, 2013 in AKTUALITY, INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE | No Comments

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku adresoval 12.septembra list štátnemu tajomníkovi MŠVVaŠ, v ktorom vyjadruje obavy z “rýchlej”inklúzie detí z rómskeho prostredia. Prečítajte si článok, kde sa k tejto problematike vyjadrili aj iní odborníci. Školskí odborári tlačia proti zmiešavaniu detí s diagnózou ľahkého postihu Zo špeciálnych škôl niet cesty späť, deti prichádzajú o […]

5. fórum EASPD – materiály a závery

5. fórum EASPD – materiály a závery

5. fórum poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím Poskytovatelia služieb pre osoby so zdravotným postihnutím sa zišli v Bratislave 18. a 19. septembra 2013 na 5. Fóre poskytovateľov, aby hodnotili aktuálnu situáciu v tejto oblasti. Pre Slovensko, rovnako ako aj pre celú Európu, sa prioritou stáva napĺňanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tento dokument OSN […]

MPSVR podporilo stanovisko ZPMP ohľadom sitácie v Zlatých Moravciach. A čo NSK?

MPSVR podporilo stanovisko ZPMP ohľadom sitácie v Zlatých Moravciach. A čo NSK?

Posted by on Sep 5, 2013 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA | No Comments

“Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odmieta akékoľvek prejavy diskriminácie a porušovanie práv občanov so zdravotným postihnutím zo strany verejných orgánov a verejnosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súhlasí so stanoviskom ZPMP v SR a podporuje jeho iniciatívu a vyzýva predstaviteľov mesta Zlaté Moravce a Nitrianskeho samosprávneho kraja na  prehodnotenie svojich postojov […]

Medzinárodný deň prevencie porúch fetálneho alkoholového spektra

Medzinárodný deň prevencie porúch fetálneho alkoholového spektra

Posted by on Sep 3, 2013 in UDALOSTI, VČASNÁ INTERVENCIA | No Comments

Prvýkrát bol tento deň pripomínaný 9.9.1999. V rôznych krajinách, mestách, provinciách i dedinách sveta sa v tento deň dejú rôzne akcie. Niekde dokonca zvonia zvony o 9 hodine 9 minúte. Tento deň bol vyberaný cielene a s jasným zámerom: aby sa ženy počas deviatich mesiacov zdržali  pitia akéhokoľvek množstva alkoholu.  A aby im spoločnosť (laická i odborná) na to vytvárala podmienky a podporovala ich […]