Pozvánka na konferenciu o včasnej diagnostike

Pozvánka na konferenciu o včasnej diagnostike

Posted by on Aug 30, 2013 in UDALOSTI, VČASNÁ INTERVENCIA | No Comments

V piatok 6. septembra 2013 sa  uskutoční medzinárodná vedecko-odborná konferencia o včasnej intervencii “Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii”, ktorá sa koná ako súčasť rovnomenného projektu ECI 2.0. Konferencia sa uskutoční v čase 09:00 – 16:00 hod. v priestoroch Domu Quo Vadis v Bratislave. Hlavnou témou príspevkov aj workshopov bude spolupráca s rodičmi na […]

Aj ľudia s mentálnym postihnutím majú právo na zrozumiteľné informácie

Aj ľudia s mentálnym postihnutím majú právo na zrozumiteľné informácie

Posted by on Aug 28, 2013 in AKTUALITY, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Pod týmto názvom Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zrealizovalo dňa 21.8.2013 v Bratislave tlačovú konferenciu.Tu je ich tlačová správa. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike dlhodobo presadzuje rovnosť ľudí s mentálnym postihnutím v prístupe k informáciám. V dnešnej dobe sú informácie kľúčom k spoločenskému a pracovnému uplatneniu. Je chybou domnievať sa, že ľudia s mentálnym postihnutím žiadne informácie nepotrebujú, […]

Otvorený list predsedovi vlády SR

Posted by on Aug 20, 2013 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA | No Comments

V Bratislave 20.augusta 2013   Vážený pán predseda vlády, určite sa stotožníte s tým, že ratifikácia a plnenie medzinárodných dohovorov, dodržiavanie Ústavy a zákonov sú dôležité podmienky pre vnútornú i zahraničnú stabilitu Slovenskej republiky. Keďže sme svedkami viacerých pochybení štátnych orgánov v tejto oblasti, považujeme za našu povinnosť upozorniť Vás na túto skutočnosť. V zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so […]

Stanovisko ZPMP v SR k petícii obyvateľov mesta Zlaté Moravce

Stanovisko ZPMP v SR k petícii obyvateľov mesta Zlaté Moravce

Posted by on Aug 9, 2013 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA | No Comments

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR je  znepokojené nad vyhláseniami časti obyvateľov Zlatých Moraviec, lokality  Ďatelinisko, vyjadrujúcich odmietavý postoj k vybudovaniu nového pobytového zariadenia pre 12 klientov s mentálnym postihnutím, ktoré chce postaviť Nitriansky samosprávny kraj. Je poburujúce, že obyvatelia tak konajú za podpory prednostu radnice Romana Šíra a primátora mesta Petra Lednára. Signatári petície, ako aj […]

OZ Návrat sa chcel zapojiť do Národného projektu Deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, ale …

OZ Návrat sa chcel zapojiť do Národného projektu Deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, ale …

Chceli sme, ale… Národný projekt Deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny sa zdal byť šancou na to, aby sa veci v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti posunuli trocha dopredu. Tešili sme sa, keď sa začiatkom júla objavila výzva na zákazku „Zavedenie systému odbornej podpory náhradných rodín“. To je presne to, čo potrebujeme […]

Písomná správa pre pracovnú skupinu univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva

Posted by on Aug 1, 2013 in PUBLIKÁCIE | No Comments

Písomná správa Národnej rady občanov so  zdravotným postihnutím v SR (NROZP), Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMPvSR), ODOS, Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku (SDS), Mental Disability Advocacy Center (MDAC), Platformy za komunitné služby z Domova domov a nadácie SOCIA pre pracovnú skupinu univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva, ktorá pripravuje podklady pre 18. […]

REAKCIA na situáciu v Zlatých Moravciach

Posted by on Aug 1, 2013 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA | No Comments

Sú ľudia ako my, len trochu iní „Máte pocit, že ich naozaj budete integrovať do tejto nepriateľskej komunity?“- pýta sa budúci sused 12 mladých ľudí s mentálnym postihnutím,  ktorí by sa mali nasťahovať do nového dvojdomu v Zlatých Moravciach.  Pán sused je iniciátorom petície, ktorou obyvatelia tejto štvrte dali najavo, že ich za svojich susedov nechcú a […]