Prečo Deinštitucionalizácia a komunitné služby?

Posted by on Jún 13, 2013 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA | No Comments

DI in Romania_Andreia Moraru_2013 Professional Opinion Prof M Kerr Urgent appeal to the Prime Minister Press release DI seminar 30 5 2013

Pracovný seminár 28. júna 2013 v Bratislave

Posted by on Jún 13, 2013 in DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

Platforma Za komunitné služby – z Domova domov v spolupráci s nadáciou SOCIA pripravila koncom júna seminár  AKO SA PRIPRAVUJEME NA DEINŠTITUCIONALIZÁCIU? Môže legislatíva a štrukturálne fondy EÚ 2014 – 2020 reálne podporiť proces DI? Cieľom  seminára bolo otvoriť vysoko aktuálnu otázku našej pripravenosti na proces DI. Semináru sa zúčastnili zástupcovia MPSVR, MPRV, FSR, ÚPSVAR a niekoľkých VÚC, zástupcovia […]

Viete, že WORD nepozná slovo KOMUNITNÝ?

Posted by on Jún 13, 2013 in AKTUALITY | No Comments

Napriek tomu, že slovo „komunitný“ sa dostalo do nášho slovníka aj odbornej terminológie sociálnej práce a politiky, najpoužívanejší textový editor ho nepozná. Nenájdete ho ani v slovníkoch slovenského jazyka. Možno to neznamená nič a možno je to len dôkazom toho, že nerozumieme, čo „komunitný“ do dôsledkov znamená. V týchto dňoch vznikla  Platforma ZA KOMUNITNÉ SLUŽBY – Z Domova domov, […]

Pridajte sa k nám

Posted by on Jún 13, 2013 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Platforma ZA KOMUNITNÉ SLUŽBY – Z Domova domov je otvorená ľuďom z rôznych oblastí a profesií (prijímatelia služieb, ich rodiny a blízki, sociálni pracovníci, zriaďovatelia a poskytovatelia služieb, občianski aktivisti, právnici, ekonómovia, atď.), pretože pre pozitívny a trvalý výsledok to považujeme za dôležité a nevyhnutné. Spolupracovať s Platformou môžete v rozsahu, ktorý je pre vás […]

Odvaha na nové sociálne služby

Odvaha na nové sociálne služby

Posted by on Jún 13, 2013 in PUBLIKÁCIE, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

 Koncom júna 2013 vydal INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz publikáciu Odvaha na nové služby. Autormi sú Soňa Holúbková, Radovan Ďurana prispel dvomi kapitolami. Publikácia nepriamo nadväzuje na predchádzajúcu štúdiu Monitoring štrukturálnych fondov v sociálnej oblasti, v ktorej je analyzovaná ekonomická hodnota minutých zdrojov v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti. Odvaha na nové sociálne služby […]