HOME

Kľúčové oblasti

Pre jednoduchosť vo vyhľadávaní informácií sú príspevky rozdelené podľa kľúčových oblastí života.

Aktuality

prečítajte si najnovšie články

Okrúhly stôl o progrese/regrese implementácie deinštitucionalizácie na Slovensku

Dec 21, 2016 | No Comments
Okrúhly stôl o progrese/regrese implementácie deinštitucionalizácie na Slovensku

19. decembra 2016 sa v Bratislave uskutočnil Okrúhly stôl o progrese/regrese implementácie deinštitucionalizácie na Slovensku. Snahou účastníkov bolo na jednej strane pomenovať súčasný stav, kde sa náchadzame, ale aj hľadať cesty a spôsoby ako sa pohnúť ďalej. Času totiž nie je nazvyš. Ani v čerpaní štrukturálnych fondov, ale najmä ho už nemajú ľudia so zdravotným postihnutím, […]

Materiály z konferencie EASPD

Jún 27, 2016 | No Comments

V dňoch 14.-15. júna 2016 sa v Bratislave uskutočnila konferencia SocioFóra a 8. fórum EASPD – európskej asociácie poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Tématicky bola konferencia rozdelená do troch blokov 1. Inkluzívny trh práce z pohľadu ľudí so zdravotním postihnutím 2. Komunitné služby – príklady dobrej praxe 3. Financovanie sociálnych služieb – […]

Zamestnávanie mladých ľudí so ZP

Jún 22, 2016 | No Comments
Zamestnávanie mladých ľudí so ZP

  Občianske združenie TENENET realizovalo posledné dva roky projekt s názvom Chudoba a zamestnanie. Poslaním tohto projektu bolo hľadanie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, so zdravotným postihnutím, ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v súlade s ich potrebami a očakávaniami v kontexte reálnych možností trhu práce prostredníctvom využívania participatívnych prístupov a […]

Slovenskóóóó

Jún 9, 2016 | No Comments

Alen trochu počúvate rozhlas a sledujete TV, určite vám neušlo, že od piatku 10.6. začínajú majstrovstvá Európy vo futbale. Fandiť chcú a môžu všetci Slovenskooo ideme do toho.

Deň krivých zrkadiel, 12.6. 2016

Jún 2, 2016 | No Comments
Deň krivých zrkadiel, 12.6. 2016

Ľudia s mentálnym postihnutím s dobrovoľníkmi pomôžu skrášliť Sad Janka Kráľa! 12. jún – Deň krivých zrkadiel – je dňom ľudí s mentálnym postihnutím. S heslom „Sme iní, ale nie horší!“ pootvárame dvere do sveta týchto ľudí, spoznávame ich talent, schopnosti, názory… A každý kto chce, sa môže započúvať. V rôznych mestách Slovenska prebiehajú koncerty, predstavenia, tanečné […]

Pozvánka na konferenciu EASPD

Máj 24, 2016 | No Comments

Pozývame vás na výročnú konferenciu SocioFóra a 8. Fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím EASPD Pozvánka v .pdf Prihlásiť sa môžetu priamo na tomto linku: