Otvorený list županovi BBSK

Vážený pán predseda
Ing. Mgr. Márian Kotleba
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Námestia SNP 23
Banská Bystrica

V Bratislave, 30. októbra 2014

 

 

Vážený pán župan,

počas tohto roka sa opakovane zaoberáte požiadavkou podpísať dokumenty, ktoré otvoria dvere realizácii dvoch projektov deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Slatinke pri Lučenci a v Ladomerskej Vieske. Patríme k tej skupine aktivistov, ktorí program deinštitucionalizácie podporujú a preto by sme Vás radi oboznámili s naším stanoviskom k tejto téme.

Oceňujeme, že ste obe zariadenia osobne navštívili. Transformácia služieb z inštitucionálnych na komunitné je príliš zložitý a dlhodobý proces, ktorý predpokladá zásadnú zmenu v prístupe verejnosti a zamestnancov k prijímateľom sociálnych služieb. To prirodzene bude viesť aj k zmene organizačného modelu poskytovania služieb, od inštitúcie k službe poskytovanej v komunite rešpektujúcej hodnotu a rovnosť ľudí. V takýchto zmenených podmienkach môžu profesionáli poskytovať človeku odkázanému na pomoc druhého človeka len takú podporu, akú potrebuje k tomu, aby žil normálny život podľa svojich predstáv a možností. Môžeme Vás ubezpečiť, že žiadny z tých, ktorí dnes bývajú v Lučenci, by nevymenil malý dvor ich domu za park pri starom kaštieli. Na konci toho malého dvora je totiž nezamknutá bránička, ktorou sa dostanú na ulicu a do celého mesta. To je ich brána do života a do lepšej budúcnosti.

Viac ako stovka mužov a žien čaká na Vaše rozhodnutie. Oni sú už rozhodnutí. Chcú zažiť slobodne a viesť nezávislý život, sami určovať svoje denné povinnosti, rozhodovať kam pôjdu a s kým. Chcú žiť dôstojne. Potrebujú k tomu však podporu odborníkov. Vy máte rozhodnúť o tom, či im spoločnosť dá to, čo potrebujú k dôstojnému životu. Pre Slovensko vyplývajú z  Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a z iných medzinárodných dohôd záväzky, ktoré sú pre Vás ako vysokého úradníka tohto štátu záväzné.

Vážený pán Kotleba, vo funkcii ste necelý rok. Radi by sme od Vás počuli ako ste sa vysporiadali s dilemou stop eurofondom verzus potreba peňazí pre rozvoj kraja. Samosprávne kraje dnes finišujú s prípravou regionálnych stratégií rozvoja, ktoré im umožnia čerpať eurofondy podľa ich priorít. V sociálnej oblasti môžu byť okrem projektov deinštitucionalizácie podporené aj projekty zamerané na komplexnejší rozvoj služieb komunitného charakteru, čiže dostupné ambulantné a terénne služby poskytované obyvateľom obcou alebo miestnymi MNO. Veríme, že pre všetkých obyvateľov Banskobystrického samosprávneho kraja je dôležité, aby sa prednostne rozvíjali tieto služby. Keďže o pokroku a plánoch rozvoja sociálnych služieb, využití príležitosti v rámci IROP či napĺňaní Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím vo Vašom kraji nepočujeme, obávame sa, aby sa rozvoj služieb v BBSK úplne nezastavil, alebo sa nezačal uberať nesprávnym smerom. Ani v sledovanej  kauze dvoch nepodpísaných zmlúv sme nezachytili Vaše jednoznačné stanovisko, či  eurofondy chcete alebo nechcete využiť. Počuli sme iba dôvody, pre ktoré NEMÔŽETE dokumenty podpísať. V neistotách nás nechala aj správa, že lepšie by bolo rekonštruovať starý kaštieľ v Slatinke. Podľa nášho presvedčenia táto historická budova ani po rekonštrukcii nesplní základné podmienky pre dôstojný život ľudí so zdravotným postihnutím. Tak na aký účel kaštieľ rekonštruovať? A z akých peňazí? Z eurofondov? Uvítali by sme Vaše jasné stanovisko a veľmi radi by sme Vám aj osobne tlmočili to naše. Veríme, že si nájdete čas na spoločnú diskusiu v rámci osobného stretnutia so zástupcami Platformy Z Domova domov.