Odporúčania OSN pre Slovensko

Posted by on Apr 26, 2016 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre Vládu SR zverejnili 23. apríla 2016.  Odrážajú potreby zmien v mnohých oblastiach života osôb so zdravotným postihnutím a sú výsledkom konštruktívneho dialógu Výboru a slovenskej vládnej delegácie, ale aj niekoľkoročnej práce tímu NROZP a ďalších mimovládnych organizácii.

Sme radi, že malou kvapkou sme mohli prispieť aj my v nadácii SOCIA spolu s ľuďmi zo Slatinky a Marošom Matiaškom z MDAC. Zvlášť nás tešia odporúčania týkajúce sa deinštitucionalizácie a komunitných služieb (článok 19), ale aj podpora univerzálneho navrhovania či zameranie sa na podporu rodín s deťmi so zdravotným postihnutím.

Záverečné odporúčania si môžete pozrieť v angličtine na stránke UNCRPD:
http://tbinternet.ohchr.org/…/treatyb…/SessionDetails1.aspx…