Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR – výstupy

Posted by on Okt 7, 2013 in DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

M.E.S.A.10 uskutočnila na konferenciu s medzinárodnou účasťou: Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR, pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimíra Maňku dňa 16. októbra 2013 v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica na Nám. SNP 1 (Cikkerova sieň).

Ciele konferencie:

  • informovať o procese deinštitucionalizácie (DI) na Slovensku a jeho význame;
  • motivovať hlavných aktérov procesu DI a verejnosť k podpore procesu;
  • motivovať najširšiu verejnosť k akceptácii občanov so zdravotným postihnutím a podpore integrácie;
  • prezentovať skúsenosti z Nórska;
  • prezentovať príklady dobrej praxe a osobné príbehy.

Konferencia bola súčasťou širšieho projektu „Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít na príklade pilotného územia Banskobystrického kraja“. Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien. Projekt sa realizuje v spolupráci s partnermi Banskobystrický samosprávny kraj a NTNU Samfunnsforskning AS (nezávislý výskumný inštitút univerzity NTNU, Nórsko).

Správu z konferencie a závery nájdete na stránkach MESA10

 

EEAPartneri_mensie