Návrhy na prípravu RIUS pre samosprávne kraje

Posted by on Mar 25, 2014 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

Na náš otvorený list žilinskému samosprávnemu kraju sme dostali ako odpoveď pozvanie na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 11. marca. Keďže sme v liste priamo ponúkli pomoc pri príprave regionálnych integrovaných územných stratégií, pripravili sme materiál, ktorý by mohol poslúžiť aj iným samosprávnym krajom.

Dávame ho k dispozícii všetkým.

Návrhy na prípravu RIUS

Čo je RIUS? Regionálna integrovaná územná stratégia je plánovacím a realizačným nástrojom pre aplikáciu integrovaného prístupu, ktorý sa bude uplatňovať pri realizácii IROP v programovom období 2014 – 2020. Preto je veľmi potrebné, aby tieto dokumenty boli čo najlepšie pripravené a naozaj kopírovali potreby v regióne a zároveň vytvorili priestor pre tých, ktorí chcú niečo urobiť pre svoju komunitu.