Medzinárodný deň prevencie porúch fetálneho alkoholového spektra

Posted by on Sep 3, 2013 in UDALOSTI, VČASNÁ INTERVENCIA | No Comments

Prvýkrát bol tento deň pripomínaný 9.9.1999. V rôznych krajinách, mestách, provinciách i dedinách sveta sa v tento deň dejú rôzne akcie. Niekde dokonca zvonia zvony o 9 hodine 9 minúte. Tento deň bol vyberaný cielene a s jasným zámerom: aby sa ženy počas deviatich mesiacov zdržali  pitia akéhokoľvek množstva alkoholu.  A aby im spoločnosť (laická i odborná) na to vytvárala podmienky a podporovala ich v tom.  www.fasday.com

OZ Návrat  sa od roku 2008 angažuje okrem mnohých iných tém aj v téme prevencie fetálneho alkoholového syndrómu. Najmä preto, že sa s dôsledkami tejto témy stretávajú v adoptívnych a pestúnskych rodinách pri pomoci mnohým deťom.

Po viacerých návratáckych posledných  aktivitách vo vzťahu k odbornej i laickej verejnosti ( Medzinárodná odborná konferencia s Nadáciou Harmony, 2 publikácie – ktorých tlač podporilo Ministerstvo zdravotníctva, preloženie filmu a spotu v tejto téme, poradenstvo pre náhradné rodiny a špeciálny letný pobyt pre rodiny s Asociáciou náhradných rodín za účasti pani Magorzaty Kleckej), sa rozhodli urobiť v tejto téme ďalší krok. Obyčajný. Taký, ktorý môže urobiť ktokoľvek na Slovensku – ktorýkoľvek jednotlivec, ktorákoľvek organizácia, firma, reštaurácia, škola a pod. Ako prví na Slovensku sa  9.septembra 2013 hlásia

k Medzinárodnému dňu prevencie porúch fetálneho alkoholového spektra (FASD Awareness Day).

Už od 2.septembra však budú vo všetkých svojich Centrách poskytovať odborné služby s pripnutou fialovou stužkou  na svojich šatách ako symbol blížiaceho sa 9. septembra.  Robia to aj preto, aby tento dátum zachytilo čo najviac ľudí. Pokojne sa pridajte aj VY!

9.septembra v čase od 10,00 do 14,00 hod  budú na pracoviskách Návratu „dvere otvorené“ pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tejto problematike. K dispozícií sú letáky a publikácie  a samozrejme aj fialové stužky. Vzhľadom k priestorovým a personálnym limitom odporúčame pre skupiny nad 5 ľudí dopredu termín rezervovať s pracovníkmi. Viac informácií nájdete na ich webe www.navrat.sk alebo na facebooku.

FAS