Nová výzva v Čechách – 5 minut po 12.

Posted by on Dec 11, 2013 in DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, DÔLEŽITÉ, UDALOSTI | No Comments

10. decembra 2013 v Prahe Inicitiva za svět bez ústavů vydala výzvu 5 minut po 12. Nie náhodou si vybrali Medzinárodný deň ľudských práv. Pod výzvou sú podpísaní ľudia, ktorí posledné roky v Čechách transformáciu služieb presadzovali, podporovali a realizovali.   Čas vymanit se z pasti ústavní péče 75 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských […]

Dokumenty Európskej expertnej skupiny v slovenčine

Dokumenty Európskej expertnej skupiny v slovenčine

Posted by on Okt 21, 2013 in DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, PUBLIKÁCIE | No Comments

V piatok 18. 10. 2013 zverejnila Európska expertná skupina pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť slovenskú verziu dokumentov: Spoločné európske usmernenia pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť Manuál o využívaní európskych fondov pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť   Dokumenty nájdete na stránke tu:

Deti s postihnutím neberú do škôlok

Deti s postihnutím neberú do škôlok

Chceli by sme upozorniť na článok Lenky Juríčekovej zo SME. Upozorňuje v ňom na problém integrácie detí so zdravotným postihnutím do preškolských zariadení. http://www.sme.sk/c/6963249/deti-s-postihnutim-neberu-do-skolok-aj-ked-im-to-pomaha-urady-radia-izolaciu.html  

Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR – výstupy

Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR – výstupy

Posted by on Okt 7, 2013 in DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

M.E.S.A.10 uskutočnila na konferenciu s medzinárodnou účasťou: Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR, pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimíra Maňku dňa 16. októbra 2013 v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica na Nám. SNP 1 (Cikkerova sieň). Ciele konferencie: informovať o procese deinštitucionalizácie (DI) na Slovensku a jeho význame; motivovať hlavných […]

5. fórum EASPD – materiály a závery

5. fórum EASPD – materiály a závery

5. fórum poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím Poskytovatelia služieb pre osoby so zdravotným postihnutím sa zišli v Bratislave 18. a 19. septembra 2013 na 5. Fóre poskytovateľov, aby hodnotili aktuálnu situáciu v tejto oblasti. Pre Slovensko, rovnako ako aj pre celú Európu, sa prioritou stáva napĺňanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tento dokument OSN […]

MPSVR podporilo stanovisko ZPMP ohľadom sitácie v Zlatých Moravciach. A čo NSK?

MPSVR podporilo stanovisko ZPMP ohľadom sitácie v Zlatých Moravciach. A čo NSK?

Posted by on Sep 5, 2013 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA | No Comments

“Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odmieta akékoľvek prejavy diskriminácie a porušovanie práv občanov so zdravotným postihnutím zo strany verejných orgánov a verejnosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súhlasí so stanoviskom ZPMP v SR a podporuje jeho iniciatívu a vyzýva predstaviteľov mesta Zlaté Moravce a Nitrianskeho samosprávneho kraja na  prehodnotenie svojich postojov […]

Otvorený list predsedovi vlády SR

Posted by on Aug 20, 2013 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA | No Comments

V Bratislave 20.augusta 2013   Vážený pán predseda vlády, určite sa stotožníte s tým, že ratifikácia a plnenie medzinárodných dohovorov, dodržiavanie Ústavy a zákonov sú dôležité podmienky pre vnútornú i zahraničnú stabilitu Slovenskej republiky. Keďže sme svedkami viacerých pochybení štátnych orgánov v tejto oblasti, považujeme za našu povinnosť upozorniť Vás na túto skutočnosť. V zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so […]

Stanovisko ZPMP v SR k petícii obyvateľov mesta Zlaté Moravce

Stanovisko ZPMP v SR k petícii obyvateľov mesta Zlaté Moravce

Posted by on Aug 9, 2013 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA | No Comments

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR je  znepokojené nad vyhláseniami časti obyvateľov Zlatých Moraviec, lokality  Ďatelinisko, vyjadrujúcich odmietavý postoj k vybudovaniu nového pobytového zariadenia pre 12 klientov s mentálnym postihnutím, ktoré chce postaviť Nitriansky samosprávny kraj. Je poburujúce, že obyvatelia tak konajú za podpory prednostu radnice Romana Šíra a primátora mesta Petra Lednára. Signatári petície, ako aj […]

OZ Návrat sa chcel zapojiť do Národného projektu Deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, ale …

OZ Návrat sa chcel zapojiť do Národného projektu Deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, ale …

Chceli sme, ale… Národný projekt Deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny sa zdal byť šancou na to, aby sa veci v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti posunuli trocha dopredu. Tešili sme sa, keď sa začiatkom júla objavila výzva na zákazku „Zavedenie systému odbornej podpory náhradných rodín“. To je presne to, čo potrebujeme […]

REAKCIA na situáciu v Zlatých Moravciach

Posted by on Aug 1, 2013 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA | No Comments

Sú ľudia ako my, len trochu iní „Máte pocit, že ich naozaj budete integrovať do tejto nepriateľskej komunity?“- pýta sa budúci sused 12 mladých ľudí s mentálnym postihnutím,  ktorí by sa mali nasťahovať do nového dvojdomu v Zlatých Moravciach.  Pán sused je iniciátorom petície, ktorou obyvatelia tejto štvrte dali najavo, že ich za svojich susedov nechcú a […]

Prečo Deinštitucionalizácia a komunitné služby?

Posted by on Jún 13, 2013 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA | No Comments

DI in Romania_Andreia Moraru_2013 Professional Opinion Prof M Kerr Urgent appeal to the Prime Minister Press release DI seminar 30 5 2013

Pracovný seminár 28. júna 2013 v Bratislave

Posted by on Jún 13, 2013 in DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

Platforma Za komunitné služby – z Domova domov v spolupráci s nadáciou SOCIA pripravila koncom júna seminár  AKO SA PRIPRAVUJEME NA DEINŠTITUCIONALIZÁCIU? Môže legislatíva a štrukturálne fondy EÚ 2014 – 2020 reálne podporiť proces DI? Cieľom  seminára bolo otvoriť vysoko aktuálnu otázku našej pripravenosti na proces DI. Semináru sa zúčastnili zástupcovia MPSVR, MPRV, FSR, ÚPSVAR a niekoľkých VÚC, zástupcovia […]