Sociálne podnikanie v Čechách

Sociálne podnikanie v Čechách

Posted on Jan 14, 2016 in AKTUALITY, PODPOROVANĚ ZAMESTNÁVANIE | No Comments

V čechách pôsobí nezisková organizácia P3 – People, Planet, Profit, o.p.s., ktorá presadzuje a podporuje sociálne podnikanie u našich susedov. Administrujú zaujímvaý web www.ceske-socialni-podnikani.cz, ktorý je najväčším zdrojom informácií o sociálnom podnikaní v Čechách. Jeho pozriete určite bude inšipráciou aj pre nás na Slovensku.  

Náš príbeh – krátky film o DI

Posted on Dec 22, 2015 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Občianske združenie TENENET v rámci svojho projektu Náš príbeh chcelo predstaviť individuálne životné príbehy 3 zdravotne postihnutých ľudí, ktorí úspešne prechádzajú procesom de-inštitucionalizácie v DSS Slatinka, Lučenec. Krátkym filmovým spracovaním formou 3 mini-dokumentárnych filmov a ich medializáciou vo verejno-právnej televízii (dúfame v záujem aj komerčných TV) chceme ukázať verejnosti a aj samotným 3 ZSS z […]

Platforma rodičov detí so ŤZP

Podporujeme Platformu rodičov detí so ŤZP, ktorá pripravila dokument o potrebách a riešeniach pre rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím. Jedným z cieľov Platformy rodičov je zabezpečiť uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom s ŤZP a rovnaké neodňateľné ľudské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného a harmonického rozvoja. Dokument “Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP” poukazuje […]

Ela sa môže vzdelávať v bežnej škole

Súd rozhodol – Ela sa bude vzdelávať v bežnej škole s ostatnými deťmi BRATISLAVA – Dňa 27. 10. 2015 bolo doručené rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý po prvý krát na Slovensku rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie primeraných úprav. V rozsudku č.k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd […]

Spôsobilosť na právne úkony – príručka

V spolupráci s právnikmi Marošom Matiaškom, Vladimírom Volčkom a Ivanom Humeníkom nadácia SOCIA pripravila praktickú publikáciu Spôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti V tejto príručke, ktorá je určená najmä sociálnym pracovníkom a podporovateľom ľudí, ktorí sú pozbavení alebo obmedzení svojej právnej spôsobilosti, nájdete vysvetlenia pojmom, presný popis postupu, ale aj praktické rady […]

Potrebujem pomoc

Posted on Okt 30, 2015 in AKTUALITY, PUBLIKÁCIE, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Nadácia SOCIA aktualizovala a doplnila brožúru: Potrebujem pomoc, čo mám robiť? Brožúra ponúka niekoľko dobrých rád pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím ako postupovať podľa zákona (prevažne o sociálnych službách). Údaje v brožúre sú aktualizované k októbru 2015. Brožúra: Potrebujem pomoc, čo mám robiť? Brožúra je v menšom náklade vydaná v tlačnej verzii, ale je […]

Správa ombudsmanky o bezbariérovosti úradov

Posted on Sep 17, 2015 in AKTUALITY, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Jednou z priorít verejnej ochrankyne práv na rok 2015 bol aj prieskum bezbariérového prístupu do budov orgánov verejnej správy a pohyb ľudí so zdravotným postihnutím v nich. Tento rok sa zamerali konkrétne na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem zabezpečenia bezbariérového prístupu pre telesne postihnutých občanov zamestnanci Kancelárie verejného ochrancu práv zisťovali ako ústretové sú úrady […]

Správa komisára pre ľudské práva

V lete tohto roku navštívil Slovensko komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks. V 0któbri 2015 vydal zo svojej cesty správu.

List ministrovi o pripravovanom stavebnom zákone

Posted on Apr 25, 2015 in AKTUALITY | No Comments

CEDA – výskumné a školiace pracovisko bezbariérového navrhovania FA STU 21. apríla 2015 adresovalo list ministrovi Jánovi Počiatkovi, ktorý sa týka zosúladenia znenia zákona s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím. List bol zaslaný aj ministrovi Richterovi. K listu priadlo súhlasné stanovisko viacero organizácii, ktoré zastupujú nielen ľudí so zdravotným postihnutím, ale aj seniorov […]

Rola neziskového sektora v poskytovaní sociálnych služieb

Posted on Mar 20, 2015 in AKTUALITY, UDALOSTI | No Comments

Začiatkom marca sa vo Varšave uskutočnila medzinárodná konferencia Rola neverejného sektora v poskytovaní sociálnych služieb verejného záujmu. Organizátorom konferencie bol Európsky hospodársky a sociálny výbor v spolupráci s poľským ministerstvom práce a sociálnych vecí. Za Slovensko organizátori oslovili SocioFórum ako zastrešujúcu platformu neverejných poskytovateľov a zastupovať ich tam bola Eňa Kopcová, z občianskeho združenia TENENET. […]

Tieňová správa o napĺňaní Dohovoru

Posted on Mar 18, 2015 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Európske fórum pre zdravotné postihnutie zverenilo tieňovú správu, ako sa Európskej únii darí napĺňať Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Za Slovensko na správe participovala Národná rada občanov so zdravotným postihnutím. Celú správu nájdete tu.

21. marec – SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU / World Down Syndrome Day

21. marec – SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU / World Down Syndrome Day

Posted on Mar 18, 2015 in AKTUALITY, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

  Tlačová správa Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien a Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike. 21. marec – SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU / World Down Syndrome Day 21. marca 2006 bol na podnet organizácie DSI (Down Syndrome International) a EDSA (European Down Syndrome Association) […]