HOME

Kľúčové oblasti

Pre jednoduchosť vo vyhľadávaní informácií sú príspevky rozdelené podľa kľúčových oblastí života.

Aktuality

prečítajte si najnovšie články

Pozvánka na konferenciu EASPD

Máj 24, 2016 | No Comments

Pozývame vás na výročnú konferenciu SocioFóra a 8. Fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím EASPD Pozvánka v .pdf Prihlásiť sa môžetu priamo na tomto linku:

Odporúčania OSN pre Slovensko

Apr 26, 2016 | No Comments

Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre Vládu SR zverejnili 23. apríla 2016.  Odrážajú potreby zmien v mnohých oblastiach života osôb so zdravotným postihnutím a sú výsledkom konštruktívneho dialógu Výboru a slovenskej vládnej delegácie, ale aj niekoľkoročnej práce tímu NROZP a ďalších mimovládnych organizácii. Sme radi, že malou kvapkou sme mohli […]

Centrá včasnej intervencie medzi 8 najlepšími v ZERO Project

Apr 26, 2016 | No Comments

Projekt Centier včasnej intervencie na Slovensku realizovaný nadáciou SOCIA bol v rámci iniciatívy The Zero Project Analysis, hĺbkového výskumu inovatívnych programov a postupov so zameraním na krajiny strednej a východnej Európy, zaradený medzi osem najlepších. Viac o Social Innovations in Early Childhood Intervention. Ďalšie informácie o iniciatíve The Zero Project.

V TSK hľadajú cesty do komunity

Apr 26, 2016 | No Comments

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prijal Regionálnu integrovanú územnú stratégiu (RIUS) ako jeden zo strategických dokumentov rozvoja regiónu. Medzi základné ciele RIUS v sociálnej oblasti patrí deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb. V Trenčíne sa uskutočnilo stretnutie za účasti odborníkov a pracovníkov nadácie SOCIA. Pre pilotnú etapu transformácie systému sociálnych služieb boli v kraji zvolené dve zariadenia: DSS Adamovské Kochanovce a CSS […]

Výbor OSN a vypočutie Slovenska

Apr 11, 2016 | No Comments

Prinášame správu medzinárodnej organizácie Mental Disability Advocacy Centre o rokovani Výboru OSN so Slovenskom. Informáciu o zasadnutí priniesla aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím spolu aj ďalšími dokumentmi, ktoré nájdete tu.   Dodržiavanie práv ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku sa v dňoch 4. až 5. apríla 2016 dostalo na rokovanie expertov OSN. Slovenské a […]

Plán účasti a skúsenosti

Feb 5, 2016 | No Comments

Koncom roka 2015 nadácia SOCIA so spolupracovníkmi pripravila niekoľko menších publikácii. Teraz vám predstavujeme jednu z nich. Plán účasti a skúsenosti je jeden z nástrojov individuálneho plánovania, ktorý zabezpečuje a rozvíja kvalitu a zmysel života pre dospelých ľudí s kombinovaným alebo ťažkým postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb. Za vznikom stoja nórski odborníci Knut Slåtta a […]